Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca w powiecie koneckim

 Koneccy strażacy wzięli czynny udział w "Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca" zorganizowanym 18 października przez ratownika medycznego Marcina Pytlosa w koneckim Domu Kultury. Zastęp JRG Końskie udzielał praktycznego instruktażu jak ?krok po kroku, prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową. W zajęciach wzięli udział uczniowie koneckich szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie około 300 osób w 3 grupach miało okazję przećwiczyć podstawowe czynności ratujące życie. 

 

 

Ponadto oficer prasowy w kilkuminutowych wystąpieniach każdej grupie przedstawił zagrożenia wynikające z nieprawidłowej eksloatacji urządzeń grzewczych oraz ryzykiem wydzialania się w nich tlenku węgla. Zagadnienia te dotyczyły ogólnopolskiej akcji "Zgaś Ryzyko" promującej czujki dymowe i CO.