Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowództwo JRG

Dowódca JRG
 mł. bryg. Adam Zieliński
Z-ca Dowódcy JRG
st. kpt. Michał Krzeszowski

 

 Dowódcy zmian

zmiana I
zmiana II
zmiana III
asp. sztab.  
Rafał Kwapisz
asp. sztab.
Krzysztof Kolekta

asp. sztab.
Arkadiusz Wnukowski

 

zmiana I zmiana II zmiana III
asp. sztab. Norbert Trela 
st. asp. Michał Bukowski
asp. Przemysław Gad 
st. asp. Piotr Sadko
asp. Karol Kołba
mł. kpt.  Adrian Kowalik
asp. Tomasz Skowron
mł. asp. Marcin Jędrasik
asp. Rafał Kuleta
mł. ogn. Grzegorz Smulczyński 
 mł. asp. Łukasz Pietrzyk
 
mł. asp. Wojciech Wrzeszcz
asp. Dariusz Śpiewak 
?ogn. Tomasz Gładych
mł. asp. Rafał Ciszek
 

mł. ogn. Mariusz Adach

sekc. Rafał Krzyważnia
sekc. Krzysztof Antosik
ogn. Stanisław Stołek
ogn. Grzegorz Jaskulski?
mł. ogn. Piotr Tobera
mł. ogn. Marcin Olejnik 
sekc. Albert Grzegorczyk? 
st. sekc. Paweł Lis
 st. sekc. Łukasz Wiśniewski
sekc. Łukasz Kuleta?
st. sekc. Adrian Tobera
st. sekc. Adrian Pietrasik
?st. str. Artur Baliński?
sekc. Kamil Lisiewicz
sekc. Tomasz Lis
  sekc. Łukasz Kuleta
 sekc. Paweł Bobiński
sekc. Michał Pokusa
 
sekc. Jarosław Janus   sekc. Krzysztof Szmit
   sekc. Damian Łącki
 
st. str. Paweł Bogusz