Narada z Naczelnikami OSP

30 marca zorganizowaliśmy naradę roboczą dla naczelników jednostek OSP z KSRG. Sezon wypalania traw przed nami więc zanim zacznie się okres palny chcieliśmy przekazać szefom operacyjnym tych jednostek kilka informacji i uwag. Spotkaniu przewodniczył z-ca komendanta powiatowego bryg. Grzegorz Młynarczyk a przygotowane w postaci multimedialnej informacje przedstawiali pracownicy poszczególnych sekcji.

Omawiane były wyniki przeglądów technicznych, wymagania dotyczące konserwacji sprzętu specjalistycznego, zasady rozliczania z otrzymanych dotacji, wyniki inspekcji gotowości bojowych. Przedstawiono także statystykę za rok 2009 ze szczegółowym omówieniem zdarzeń na poszczególnych gminach. Przy okazji omawiania statystyki analizowano ilość wyjazdów jednostek do zdarzeń.

Komenda Powiatowa PSP w Końskich jest w trakcie wdrażania sms-owego powiadamiania strażaków z OSP o zaistniałym zdarzeniu. Na naradzie zostały zebrane numery telefonów komórkowych do najaktywniejszych druhów, które zostaną wprowadzone do bazy SWD. Jak sprawdza się nowy system będziemy informować już niebawem.