Zamówienia Publiczne

Komenda Powiatowa PSP w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na następujące przedsięwzięcie:

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Końskich”

Zał‘ączniki: 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Projekt umowy

Architektura

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Specyfikacje techniczne

Przedmiary

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze nr 2


Komenda Powiatowa PSP w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na następujące przedsięwzięcie:

Przetarg Nieograniczony. Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 do ograniczenia stref skażeń.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik_nr_1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik_nr_2 Umowa -PT.2370.3.2016

Załącznik_nr_3 Oferta

Załącznik_nr_4 Osw_art24_os_fiz

Załącznik_nr_5 Osw_art44

Załącznik_nr_6 Osw_art24

Załącznik_nr_7 Warunki_Serwisu_i_gwarancji

Załącznik_nr_ 8 Osw_podwykonawcy

Załącznik_nr_9 Tajemnica_przedsiebiorstwa

Odpowiedź na zapytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia