Kontakt

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej 
w Końskich
ul. Strażacka 14
26-200 Końskie
 
41 37 500 30
41 37 233 26

 fax 41 201 04 20
 
email - biuro@strazkonskie.pl
sekretariat@strazkonskie.pl
 
Komendant - 41 37 500 31 - g.zielinski@strazkielce.pl
Z-ca Komendanta - 41 37 500 32 - b.jakobczyk@strazkonskie.pl