Struktura organizacyjna

 Na podstawie regulaminu organizacyjego z 2014 roku struktura stanowisk w naszej komendzie wygląda następująco:

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

dowódca JRG - mł. bryg. mgr inż. Adam Zieliński tel: 41-37-500-30 wewn. 120

zastępca d-cy - st. kpt. mgr inż. Michał Krzeszowski 41-37-500-30 wewn. 124

W systemie zmianowym 24/48 służbę pełni 43 strażaków

 


 

Wydział Operacyjno  -Kontrolno - Rozpoznawczy

naczelnik wydziału - bryg. mgr inż. Marek Kowalczyk tel. 41-37-500-36
m.kowalczyk@strazkonskie.pl

młodszy specjalista - kpt. inż. Mariusz Czapelski tel. 41-37-500-37
m. czapelski@strazkonskie.pl

młodszy specjalista - kpt. mgr inż. Robert Pałosz tel. 41-37-500-36
r.palosz@strazkonskie.pl

 


 

Sekcja ds. kwatermistrzowsko - technicznych

młodszy specjalista  asp. mgr Gerard Pachuc tel. 41-37-500-35
kwatermistrz@strazkonskie.pl

starszy inspektor  st. asp. Artur Strzelczyk tel. 41-37-500-35
a.strzelczyk@strazkonskie.pl

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji

starszy specjalista mgr Marta Kasińska tel. 41-37-500-33
sekretariat@strazkonskie.pl

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr

technik ogn. mgr Małgorzata Trojan tel. 41-37-500-34

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

starszy księgowy  mgr Krystyna Majos tel. 41-37-500-34

 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego


Służbę w systemie 12/24 pełnią Dyżurni Operacyjni Powiatu

mł. kpt Damian Smolarczyk

asp. sztab. Leszek Doniecki

st. asp. Łukasz Kalinowski

asp. Paweł Wiaderny

sekc. Mateusz Smyka


tel. 41-37-500-30 998 


 

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Powiatowy PSP w Końskich
mł. bryg. mgr inż. - Grzegorz Zieliński
lub sekretariat w dniach:

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Środa do godz. 16:30 po wcześniejszym umówieniu