W ramach ćwiczeń ewakuowano UG w Gowarczowie

Koneccy strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Końskich prowadzą ćwiczenia na obiektach, które pod względem pożarowym mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi. Doświadczenia zdobyte podczas tego typu ćwiczeń wpływają na sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie realnej akcji ratowniczo – gaśniczej. Tym razem obiektem z którego prowadzona była ewakuacja za pomocą podnośnika był Urząd Gminy w Gowarczowie.

Chętnych na szkolenia nie brakuje

Kolejna grupa druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymała świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego II stopnia, które uprawniają ich do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Egazmin teoretyczny i praktyczny zaliczyło 46 strażaków, którzy wcześniej w weekendy brali udział w zorganizowanych przez KP PSP w Końskich zajęciach szkoleniowych. Wymagania stawiane ratownikom z OSP są coraz wyższe, mimo to chętnych na podnoszenie swoich kwalifikacji nie brakuje.

Rozgrywki okręgowe w tenisa stołowego

Dzięki uprzejmości dyrekcji zespołu szkół w Stadnickiej Woli reprezentanci Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych z Włoszczowy, Końskich, Skarżyska - Kamiennej i Staszowa rozegrali mecze w tenisa stołowego na szczeblu okręgowym. Wysoki poziom utrzymuje sprawdzona od lat drużyna z Włoszczowy, która zajęła pierwsze miejsce. JRG Końskie uplasowała się na 2 miejscu, Skarżysko - Kamienna na trzecim a Staszów na końcu stawki.

Bezmyślne wypalanie traw

Już 134 razy strażacy gasili pożary traw, nieużytków i poszycia leśnego we wszystkich gminach powiatu koneckiego. Najwięcej tego typu zdarzeń zanotowano w gminie Końskie - 48, Radoszyce - 25, Stąporków - 23, Gowarczów - 14. W pozostałych gminach świadomość zagrożenia wynikającego z niekontrolowanych pożarów traw jest zdecydowanie wyższa - gmina Fałków - 8, Smyków - 7, Ruda Mlaniecka - 5 i Słupia - 4.