Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka

 Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego

 Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Strażak pomoże przy budowie bezpiecznego lodowiska

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji w kraju związanych ze zdarzeniami na akwenach wodnych w okresie zimowym, zgłaszamy gotowość włączenia się w akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk.

Ćwiczenia na lodzie

 Na zamarzniętym zbiorniku wodnym w Baryczy strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Końskich prowadzili ćwiczenia z wykorzystaniem sań lodowych i specjalnych ubrań wypornościowych. W powiecie koneckim nie brakuje zbiorników wodnych, które o tej porze roku skute są lodem a to może zachęcać, szczególnie w czasie trwających ferii do uprawiania na nich sportów zimowych, spacerów czy łowienia ryb w przeręblu. Ćwiczenia są okazją do przypomnienia procedur, przeglądu sprzętu czy rozpoznania stanu dróg dojazdowych do zbiorników. Udział w nich bierze każda zmiana służbowa pod nadzorem dowództwa JRG.

Czad i ogień w przedszkolu i w szkole

 W ramach akcji bezpieczne feria oraz 'Czad i ogień - obudź czujność" oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Końskich kpt. Mariusz Czapelski odwiedził przedszkolaków w Rudzie Malenieckiej oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Czermnie. Pogadanki odbyły się 25 stycznia wspólnie z lokalnymi jednostkami - OSP Ruda Maleniecka i OSP Czermno. Dzieciom zaprezentowano sprzęt strażacki, omówione zostały najważniejsze zagrożenia pożarowe i te które mogą wystąpić w czasie ferii zimowych. Dzieciaki aktywnie uczestniczyły w spotkaniu a młodzież w Czermnie, oprócz trafnych odpowiedzi na zadawane pytania z zaciekawieniem słuchała jak działa czujka dymu i tlenku węgla oraz dlaczego warto ją mieć w domu.

Zdanie obowiązków komendanta powiatowego w Końskich

12 stycznia 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Końskich odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków komendanta powiatowego przez st. bryg. Grzegorza Młynarczyka. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Michał Krzeszowski. Na uroczystość przybył z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Robert Sabat wraz z naczelnikami wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Obecni byli także - starosta konecki Bogdan Soboń, burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Obratański, komendant powiatowy Policji insp. dr Waldemar Cisowski, wójtowie gmin powiatu koneckiego oraz przyjaciele, współpracownicy oraz strażacy systemu codziennego i zmianowego.