Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

 

 

 

Prelekcje dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

 Realizując wytyczne Komendanta Głównego PSP, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej Komendant Powiatowy PSP w Końskich mł. bryg. Grzegorz Zieliński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Końskich bryg. Bogusław Jakóbczyk biorą udział w prelekcjach z gronem pedagogicznym szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu koneckiego.

Prowadzone prelekcje mają się przyczynić do budowania świadomości nauczycieli i wychowawców, jak również mają usystematyzować wiedzę z przedmiotowej tematyki, jaka powinna być przekazywana dzieciom i młodzieży. Podczas prelekcji przekazywane są materiały pomocnicze, z których nauczyciele mogą korzystać podczas omawiania przedmiotowej tematyki.

Ruszyła kampania MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Pikniki, pokazy sprzętu i wyposażenia, spotkania z uczniami i młodzieżą, zajęcia w miasteczkach ruchu drogowego - to tylko niektóre z atrakcji czekających na dzieci i młodzież podczas kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Głównym celem akcji ministerstwa, którą zainaugurował 24 kwietnia minister Mariusz Błaszczak, jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W najbliższych miesiącach funkcjonariusze służb podległych MSWiA będą spotykali się z młodzieżą i przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek. Duża uwaga zostanie poświęcona także odpowiedzialnemu korzystaniu z internetu. Informacje o wszystkich inicjatywach organizowanych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na portalach społecznościowych.

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 

40 powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 Nejlepsi uczniowie eliminacji gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich rywalizowali 31 marca w jubileuszowym 40 Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Eliminacje odbyły się w Komendzie Powiatowej PSP w Końskich. Łącznie w trzech kategoriach zgłosiło się 40 uczniów. Przed testem pisemnym Sekretarz Zarządu Powiatowego OSP RP bryg. w st. spocz. Tadeusz Nowakowski uhonorował brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" panią Jolantę Bińkowską - nauczycielkę gimnazjum z Radoszyc.

Dotacje dla OSP

 List sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego w sprawie dotacji dla jednostek OSP.