Szkolenie podstawowe dla ochotników

 W niedzielę 5 marca kolejna gruba druhów z jednostek OSP zakończyła egzaminem szkolenie podstawowe. Łącznie przeszkolonych zostało 30 ratowników, którzy mogą już brać udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych swoich macierzystych jednostek. Kurs podstawowy był organizowany z wykorzystaniem metod e-learningowych co umożliwiło druhom zapoznanie się z teorią w wolnym czasie. Zajęcia praktyczne odbywały się w siedzibie komendy. 

Pożar budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej w Końskich

3 marca o godz. 15:30 doszło do pożaru w hotelu przy ul. Warszawskiej w Końskich. Pożar powstał na 4 piętrze i został prawdopodobnie zaprószony przez mężczyznę, który zdołał wydostać się z mieszkania na korytarz. Mężczyznę ewakuowano ze strefy zagrożenia i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Równocześnie z działaniami gaśniczymi prowadzono ewakuację mieszkańców z zagrożonych mieszkań. W sumie ewakuowano 22 osoby. Po opanowaniu pożaru obiekt oddymiono i przewietrzono. Wszystkie mieszkania sprawdzono pod kątem obecności tlenku węgla nie stwierdzając jego obecności. Po zakończeniu działań lokatorzy wrócili do swoich lokali.

 

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka

 Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego

 Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Strażak pomoże przy budowie bezpiecznego lodowiska

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji w kraju związanych ze zdarzeniami na akwenach wodnych w okresie zimowym, zgłaszamy gotowość włączenia się w akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk.